..Tarımda Kullanılan Hormonlar,Yararları ve zararları..

Aşağa gitmek

..Tarımda Kullanılan Hormonlar,Yararları ve zararları..

Mesaj  ~.Tsi Sgili.~ Bir C.tesi Nis. 10, 2010 12:47 pm

[b]
Tarımda kullanılan hormonlar nelerdir

HORMON NEDİR Hormon nedir? Büyüme düzenleyici maddelerin kapsamına,bitkide doğal olarak oluşan hormonlar ve bitkiye dışarıdan verilen yapay bitki büyüme maddeleri girmektedir Bitkisel hormonlarla ilgili bir çok kitapta bitki hormonu şu şekilde tanımlanmıştır Doğal olarak bitkilerde oluşturulan büyüme ve buna bağlı olarak diğer fizyolojik etkinlikleri kontrol eden, oluştuğu yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınabilen ve oralarda da etkin olabilen, çok az dozlarda dahi etkisini gösterebilen maddelere “Hormon” denir Bitkilerde Hormon Bitki hormonları bitki içerisinde çok küçük miktarlarda üretilen, üretildiği dokudan başka dokulara taşınan, taşındığı dokunun gelişimi ve değişimi üzerinde etkili olan organik maddelerdir Dolayısıyla bir bitkinin her dokusu, miktarı değişmekle birlikte çeşitli hormonları içermektedir Bitki içerisinde üretilen bu hormonlar 5 grupta toplanmaktadır Bunlar; 1 Oksinler: Tarımda meyve tutumu, meyve seyreltmesi, meyve dökümünün önlenmesi, bitki çeliklerinin köklenmesinin teşviki amacıyla kullanılmaktadır Çok yüksek dozlarda herbisit etkisi göstermektedir Oksinler, herbisit olarak en çok buğdayda ve mısırda geniş yapraklı otlara karşı kullanılmaktadır 2 Gibberellinler: Meyve tutumu, tohumların çimlendirilmesi ve bitki gelişimini teşvik gibi amaçlarla kullanılmaktadır Bitki içerisinde doğal olarak bulunmasına rağmen, yapay olarak Giberella fujikuroi mantarından da elde edilmektedir 3 Sitokininler: Meyve kalitesini arttırmak amacıyla çok nadir olarak kullanılmaktadır Yapay sitokininlerin çok pahalı olması yaygın kullanımını sınırlandırmaktadır 4 Absizik Asit: Bitkilerin gelişmesini yavaşlatıcı, stomaların açılıp kapanmasını düzenleyici etkilere sahiptir Özellikle stres altında bulunan bitkilerde yüksek miktarlarda üretilmektedir Pratikte tarımda kullanımı söz konusu değildir 5 Etilen: Bitkilerde doğal olarak üretilen gaz halindeki bir olgunlaştırma hormonudur Özellikle yeşil muzların olgunlaştırılması ve sarartılması, yeme olumunda ve fakat yeşil olarak derilen mandarin ve limon gibi bazı turunçgillerin kabuklarının sarartılması için kullanılmaktadır Kullanılan etilenin kaynağı direk etilen veya asetilen gazı olduğu gibi bazı etilen üreten kimyasallar da olmaktadır Bitki içerisinde üretilen bu hormonlardan oksinler, sitokininler ve etilen kimya sanayinin yardımıyla yapay olarak üretilebilmektedir Bu maddeler, etilen hariç kimyasal yapı olarak bitkisel doğal hormonlarla aynı olmamakla birlikte, bitkilerde kullanıldığında doğal hormonlara benzer veya aynı etkileri oluşturmaktadır Bu maddeler doğal hormonların bitkilerden saflaştırılması güç ve zahmetli olması nedeniyle yapay olarak üretilmektedir Bitki içerisinde ve yapay olarak üretilen, bitkilerde hormonal etkiye sahip tüm kimyasallara ise büyümeyi düzenleyici maddeler adı verilmektedir

Hormonların yararları

Bitki hormonları bitki içerisinde çok küçük miktarlarda üretilen, üretildiği dokudan başka dokulara taşınan, taşındığı dokunun gelişimi ve değişimi üzerinde etkili olan organik maddelerdir Dolayısıyla bir bitkinin her dokusu, miktarı değişmekle birlikte çeşitli hormonları içermektedir
Bitki içerisinde üretilen bu hormonlar 5 grupta toplanmaktadır Bunlar;
1 Oksinler: Tarımda meyve tutumu, meyve seyreltmesi, meyve dökümünün önlenmesi, bitki çeliklerinin köklenmesinin teşviki amacıyla kullanılmaktadır Çok yüksek dozlarda herbisit etkisi göstermektedir Oksinler, herbisit olarak en çok buğdayda ve mısırda geniş yapraklı otlara karşı kullanılmaktadır
2 Giberellinler: Meyve tutumu, tohumların çimlendirilmesi ve bitki gelişimini teşvik gibi amaçlarla kullanılmaktadır Bitki içerisinde doğal olarak bulunmasına rağmen, yapay olarak Giberella fujikuroi mantarından da elde edilmektedir
3 Sitokininler: Meyve kalitesini arttırmak amacıyla çok nadir olarak kullanılmaktadır Yapay sitokininlerin çok pahalı olması yaygın kullanımını sınırlandırmaktadır
4 Absisik Asit: Bitkilerin gelişmesini yavaşlatıcı, stomaların açılıp kapanmasını düzenleyici etkilere sahiptir Özellikle stres altında bulunan bitkilerde yüksek miktarlarda üretilmektedir Pratikte tarımda kullanımı söz konusu değildir
5 Etilen: Bitkilerde doğal olarak üretilen gaz halindeki bir olgunlaştırma hormonudur Özellikle yeşil muzların olgunlaştırılması ve sarartılması, yeme olumunda ve
fakat yeşil olarak derilen mandarin ve limon gibi bazı turunçgillerin kabuklarının sarartılması için kullanılmaktadır Kullanılan etilenin kaynağı direk etilen veya asetilen gazı olduğu gibi bazı etilen üreten kimyasallar da olmaktadır
Bitki içerisinde üretilen bu hormonlardan oksinler, sitokininler ve etilen kimya sanayinin yardımıyla yapay olarak üretilebilmektedir Bu maddeler, etilen hariç kimyasal yapı olarak bitkisel doğal hormonlarla aynı olmamakla birlikte, bitkilerde kullanıldığında doğal hormonlara benzer veya aynı etkileri oluşturmaktadır Bu maddeler doğal hormonların bitkilerden saflaştırılması güç ve zahmetli olması nedeniyle yapay olarak üretilmektedir
Bitki içerisinde ve yapay olarak üretilen, bitkilerde hormonal etkiye sahip tüm kimyasallara ise büyümeyi düzenleyici maddeler adı verilmektedir.Bu maddelerden sadece bitki içerisinde üretilenlere ise bitkisel hormonlar adı verilmektedir
Oksinler, bitki büyümesini düzenleyici maddeler içerisinde en yaygın kullanılanıdır Tarımda yapay formu kullanılmaktadır Naftelen asetik asit, 2,4 dikloro fenoksi asetik asit, indol butrik asit gibi pek çok formu bulunmaktadır
Günümüzde giberellinlerin bitkilerde 108 değişik formu bulunmuştur Bu gibberellinlere GA1, GA2,… GA108 gibi isimler verilmiştir Tarımda en yaygın kullanılan formu GA3, GA4 ve GA7'dir Bu gibberellinler, Giberella fujikuroi mantarından elde edilerek kullanılmaktadır
Sitokininler, oksin ve giberellinlerde olduğu gibi pek çok farklı yapıda kimyasalları içermektedir Tarımda daha çok benzil adenin adı verilen yapay sitokinin yaygın olarak kullanılmaktadır
Bu hormonların yanı sıra, son zamanlarda bitkilerden elde edilen ve hormonal etkilerinin olduğu kanıtlanan maddeler de bulunmaktadır Bunlar brassinosteroidler, salisilik asit, jasmonik asit ve poliaminlerdir Brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminler yapay olarak üretilebilmektedir Günümüzde bu maddelerin tarımda sınırlı sayıda kullanım alanı mevcuttur
Tarımda, bitki hormonları genellikle bir sorun olduğu taktirde ve çok düşük miktarlarda kullanılmalıdır Kullanılan bu miktar çok düşük düzeylerde olduğu için ürünün derim zamanına kadar olan sürede bitki içerisinde parçalanmakta veya zararsız bir düzeye inmektedir Dolayısıyla, uygulamada gereksinim duyulan madde miktarı aşılmadığı taktirde, bitki hormonlarının insan sağlığı açısından sakıncalı olabileceği düşünülmemelidir Gereksinim duyulmadığı halde veya gereksinim duyulan miktardan daha yüksek dozda bitkiye uygulanıldığı taktirde ise üretici, kullanılan söz konusu maddenin istenilen amaca hizmet edemeyeceğini, bitkiye yarar yerine zarar vereceğini, bu uygulanan yüksek doza karşı meyve anormalileri gibi bitkinin tepki göstereceğini ve tüketicinin de üreticiyi bu meyvelere ilgi göstermeyerek cezalandıracağını bilmelidir

Hormonların zararları

Bitki hormonları bitki içerisinde çok küçük miktarlarda üretilen, üretildiği dokudan başka dokulara taşınan, taşındığı dokunun gelişimi ve değişimi üzerinde etkili olan organik maddelerdir Dolayısıyla bir bitkinin her dokusu, miktarı değişmekle birlikte çeşitli hormonları içermektedir
Bitki içerisinde üretilen bu hormonlar 5 grupta toplanmaktadır Bunlar;
1 Oksinler: Tarımda meyve tutumu, meyve seyreltmesi, meyve dökümünün önlenmesi, bitki çeliklerinin köklenmesinin teşviki amacıyla kullanılmaktadır Çok yüksek dozlarda herbisit etkisi göstermektedir Oksinler, herbisit olarak en çok buğdayda ve mısırda geniş yapraklı otlara karşı kullanılmaktadır
2 Giberellinler: Meyve tutumu, tohumların çimlendirilmesi ve bitki gelişimini teşvik gibi amaçlarla kullanılmaktadır Bitki içerisinde doğal olarak bulunmasına rağmen, yapay olarak Giberella fujikuroi mantarından da elde edilmektedir
3 Sitokininler: Meyve kalitesini arttırmak amacıyla çok nadir olarak kullanılmaktadır Yapay sitokininlerin çok pahalı olması yaygın kullanımını sınırlandırmaktadır
4 Absisik Asit: Bitkilerin gelişmesini yavaşlatıcı, stomaların açılıp kapanmasını düzenleyici etkilere sahiptir Özellikle stres altında bulunan bitkilerde yüksek miktarlarda üretilmektedir Pratikte tarımda kullanımı söz konusu değildir
5 Etilen: Bitkilerde doğal olarak üretilen gaz halindeki bir olgunlaştırma hormonudur Özellikle yeşil muzların olgunlaştırılması ve sarartılması, yeme olumunda ve
fakat yeşil olarak derilen mandarin ve limon gibi bazı turunçgillerin kabuklarının sarartılması için kullanılmaktadır Kullanılan etilenin kaynağı direk etilen veya asetilen gazı olduğu gibi bazı etilen üreten kimyasallar da olmaktadır
Bitki içerisinde üretilen bu hormonlardan oksinler, sitokininler ve etilen kimya sanayinin yardımıyla yapay olarak üretilebilmektedir Bu maddeler, etilen hariç kimyasal yapı olarak bitkisel doğal hormonlarla aynı olmamakla birlikte, bitkilerde kullanıldığında doğal hormonlara benzer veya aynı etkileri oluşturmaktadır Bu maddeler doğal hormonların bitkilerden saflaştırılması güç ve zahmetli olması nedeniyle yapay olarak üretilmektedir
Bitki içerisinde ve yapay olarak üretilen, bitkilerde hormonal etkiye sahip tüm kimyasallara ise büyümeyi düzenleyici maddeler adı verilmektedir Bu maddelerden sadece bitki içerisinde üretilenlere ise bitkisel hormonlar adı verilmektedir
Oksinler, bitki büyümesini düzenleyici maddeler içerisinde en yaygın kullanılanıdır Tarımda yapay formu kullanılmaktadır Naftelen asetik asit, 2,4 dikloro fenoksi asetik asit, indol butrik asit gibi pek çok formu bulunmaktadır
Günümüzde giberellinlerin bitkilerde 108 değişik formu bulunmuştur Bu gibberellinlere GA1, GA2,… GA108 gibi isimler verilmiştir Tarımda en yaygın kullanılan formu GA3, GA4 ve GA7'dir Bu gibberellinler, Giberella fujikuroi mantarından elde edilerek kullanılmaktadır
Sitokininler, oksin ve giberellinlerde olduğu gibi pek çok farklı yapıda kimyasalları içermektedir Tarımda daha çok benzil adenin adı verilen yapay sitokinin yaygın olarak kullanılmaktadır
Bu hormonların yanı sıra, son zamanlarda bitkilerden elde edilen ve hormonal etkilerinin olduğu kanıtlanan maddeler de bulunmaktadır Bunlar brassinosteroidler, salisilik asit, jasmonik asit ve poliaminlerdir Brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminler yapay olarak üretilebilmektedir Günümüzde bu maddelerin tarımda sınırlı sayıda kullanım alanı mevcuttur
Tarımda, bitki hormonları genellikle bir sorun olduğu taktirde ve çok düşük miktarlarda kullanılmalıdır Kullanılan bu miktar çok düşük düzeylerde olduğu için ürünün derim zamanına kadar olan sürede bitki içerisinde parçalanmakta veya zararsız bir düzeye inmektedir Dolayısıyla, uygulamada gereksinim duyulan madde miktarı aşılmadığı taktirde, bitki hormonlarının insan sağlığı açısından sakıncalı olabileceği düşünülmemelidir Gereksinim duyulmadığı halde veya gereksinim duyulan miktardan daha yüksek dozda bitkiye uygulanıldığı taktirde ise üretici, kullanılan söz konusu maddenin istenilen amaca hizmet edemeyeceğini, bitkiye yarar yerine zarar vereceğini, bu uygulanan yüksek doza karşı meyve anormalileri gibi bitkinin tepki göstereceğini ve tüketicinin de üreticiyi bu meyvelere ilgi göstermeyerek cezalandıracağını bilmelidir
[/b]

[i][center]
avatar
~.Tsi Sgili.~
Admin

Mesaj Sayısı : 136
Rep gucu : 299
Kayıt tarihi : 07/04/10
Yaş : 24

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz