.. 9.sınıf 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 cevapları..

Aşağa gitmek

.. 9.sınıf 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 cevapları..

Mesaj  ~.Tsi Sgili.~ Bir C.tesi Nis. 10, 2010 1:38 pm

Muradına eren kız metninin cevapları..

--------------------------------------------------------------------------------

121.Sayfa Hazırlığın Cevapları:

1)Anlatmaya bağlı bir edebi metin şu yönlerden incelenebilir;
-Yapı
-Tema
-Dil ve Anlatım
-Zihniyet
-Gelenek
-Yazardır.

2)Edebi metinler sesli okunurken telaffuz ile ses ve söyleyişe dikkat edilerek okunmalıdır.


İnceleme Sorularının Cevapları;

1)''Sen kırk gün bir ölü bekleyeceksin.'' cümlesi döneminin toplumsal yaşamında ''ölü'' ile ''kırk gün'' arasında bir bağlantı kurulduğunu göstermektedir.
''Ne yaparım bu da Allah'tan buna da sabrederim,bakalım Allah sonunu ne yapar.'' cümlesi döneminin dini inançları çerçevesinde her konuda Allah'a boyun eğildiğini,işlerin O'na havale edildiğini göstermektedir.
''Meğerse bu yatan şehzade imiş.'' cümlesi ise döneminde hanedanlık yönetiminin olduğunu göstermektedir.


2)Muradına Eren Kız adlı masaldaki olaylar ve olay örgüsü şöeyledir;

-Kız,odasında nakış işlerken bir kuşun gelmesi.
-Kuşun ertesi akşam gine gelmesi ve kızın bu durumu annesine söylemesi.
-Kuşun üçüncü kez gelişi ile kızın ve annesinin kaçmaya karar vermesi.
-Kızın ve annesinin,başka başka bir memlekete gelmesi.
-Kuşun kızı sarayda bir odaya bırakması.
-Kızın annesinin memleketine dönmesi.
-Kızın bir İran gemisinden bir halayık satın alması.
-Şehzadenin uyanıp halayıkla karşılaşması ve evlenmesi.
-Şehzadenin kızı kurtarıp onunla evlenmesi.


3)Verilen ifadelere göre masalda doğal gerçekliği olmayan,olağanüstü özellikler taşıyan olaylar yaşanmaktadır.

4)Metinde ''Evvel zamanda,bir gün,birkaç gün sonra,akşamüstü...''gibi belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.
Yine ''oda,saray,memleket'' gibi mekanlar ile ''İran ve Yemen'' gibi ülke adları metinde yer almaktadır.Bu mekanların anlatımında tasvirlere yer verilmiştir.
Metindeki zaman ve mekan unsurları olayların yaşandığı belirsiz zaman dilimi ile mekanları ifade ederek metnin yapı bakımından tamamlanmasını sağlamaktadır.


5)Muradına Eren Kız adlı masalın kahramanları olan kız ve şehzade,belirli bir zihniyeti ve çevreyi temsil eden,kalıplaşmış davranışlar sergileyen aynısı veya benzerleri başka eserlerde de karşımıza çıkabilecek kahramanlar oldukları için birer ''TİP''tirler.

Arkadaşlar tablonun cevaplarını sırasıyla vereceğim.Sırasıyla boşluklara yazılacak.Şu şekilde olucak;

-Kız:Uğradığı haksızlıktan iyi kalpliliğiyle kurtulan,sabırlı birisidir.
Şehzade:Kandırılan,kandırıldığını anlayınca da doğruyu ve gerekenleri yapan birisidir.

-Kız:Hareketlidir.Yani dinamiktir.
Şehzade:Hareketlidir.Yani dinamiktir.

-Kız:Ana kahraman olduğu için masalın başından sonuna kadar hareketlidir.
Şehzade:Kırkıncı gün uyandıktan sonra masalın sonuna kadar hareketlidir.

-Kız:Çevresindeki halayık onun olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.
Şehzade:Aynı halayık onun da olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur.

-Yaşanılan dönem itibariyle farklıdırlar.Fakat ''haksızlığa uğramış insan'' motifi olarak her toplumda görülebilir.

-Kız:Tip,kendi kişiliğinin farkındadır.Sabır taşıyla yaptığı konuşma bunun göstergesidir.
Şehzade:Kızın sabır taşı ile konuşmasını duyuncaya kadar kişiliğinin farkında değildir.

-Olağanüstü özellikler taşıyan bu tiplerle gerçek hayatta karşılanması mümkün değildir.


6)Muradına Eren Kız adlı masalda ''iyi-kötü'' çatışması vardır.Tema ise ' Kötülük,cezasız kalmaz.''dır.


7)Muradına Eren Kız adlı masalda anlatıcı,her şeyi bilen,her şeye hakim,kahramanların ruhi durumlarından haberdar olan bir anlatıcıdır.Bu sebeple metinde ''ilahi bakış açısı'' vardır.


8)Verilen cümleler,metnin anlamı ile ilişkili fakat yan anlam değeri ile çağrışım gücü bakımından zayıftır.Ayrıca cümlelerde dil ''göndergesel işlev''de kullanılmış ve halk söyleyişlerine yer verilmiştir.


9)Verilen cümle,metnin teması olan ''Kötülük cezasız kalmaz'' ifadesi ile yapılan '' kötülükler sabrın sınırları aşar,katlanılmayacak bir hal alabilir.'' ifadesini yansıtması bakımından ilişkilidir.


10)Muradına Eren Kız adlı masal,daha önceki Kırk Yalan Masalı ve Bay Korbes adlı metinlerle,hayal ürünü,olağanüstü özellikler taşıması,belirsiz zaman ve mekan ifadeleri barındırması yönüyle benzerlik göstermektedir.


11)Muradına Eren Kız adlı masalın bir yazarı yoktur.Masallar sözlü geleneğe dayanan halk ürünleri olduğu için kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır.Daha sonraki zamanlarda derlenerek yazıya çevrilir.


12)Masalın özellikleri:
Masalın yapısı olay örgüsü,kişiler,zaman,mekandan oluşmaktadır.Belirsiz bir zaman dilimi ve mekan söz konusudur.Kişiler olağanüstü özellikler taşıyan kahramanlardır.Kahramanların karakter özellikleri ile olaylar arasında bir paralellik vardır.Anlatıcı masaldaki her şeyi bilen,olaylardan haberdar olan ve ilahi bakış açısına sahiptir.


Oğuz kağan destanının cevapları!

--------------------------------------------------------------------------------

İncelemenin Cevapları:


1)''Sağ yanımda Bozoklar,sol yanımda Üçoklar/Oturup eğlendiler,kırk gün kırk geceden çok'' dizeleri döneminde kırk günden fazla süren eğlencelerin yapıldığı toplumsal bir olayı; ''Güder at sürüleri,tutar atları biner./Daha bu yaşta iken çıkar avlara gider'' dizeleri ise hem sosyal hem de insanların ekonomik durumlarını gösteren,hayvancılık ve avcılık yapıldığını ifade eden dizelerdir. ''Oğuz böldü yurdunu,verdi evlatlarına'' dizesi siyasi bakımdan ülkenin hükümdar çocukları arasında paylaştırıldığını, ''Borcumu Gök Tanrı'ya / Veriyorum artık ben sizin olsun bu yurdum'' dizeleri ise Göktanrı inancının benimsendiğini göstermektedir.


2)Maddeler halinde inceleyelim;

a)Zaman ve Zamanın Anlatımı;Oğuz Kağan destanında ''bu çağda,bu yerde'' ve ''yine günlerden birgün'' şeklindeki ifadeler zamanın belirsiz olduğunu göstermektedir.Fakat destanın Oğuz Kağan'ın kişiliğinde şekillendirildiği düşünülürse,destandaki zamanın basit bir çıkarımla Oğuz Kağan'ın yaşadığı zaman dilimi olduğu anlaşılmaktadır.

b)Mekan;Oğuz Kağan'ın destanında mekan adı olarak şunlar geçer;
-Bir büyük orman vardı.
-Muz Dağ eteklerini kırk günden sonra aştı.
-Hint (Sındı),Tangut illeride oldu Oğuz'a yurt.
...

Mekanın Anlatımı;

Orman:Tasvirlerle alatılmıştır.
Muz Dağı:Oğuz Kağan'ın ordusunun kırk günde aştığı bir dağ.
İdil nehri ve kıyıları:Oğuz Kağan'ın ve ordusunun sallarla geçtiği,Uluğ Ordu Bey'in ''Kıpçak'' adını almasına sebep olan nehirdir.
Dağ:Oğuz Kağan'ın atının kaçtığı dağ.
Ev:Tasvirlerle anlatılmıştır.Tömürdü Kağul'un ''Kalaç'' adını almasına sebep olan ev.
Çürçed İli:Tasvirlerle anlatılmıştır.

c)Kişiler;
Ay Kağan:Oğuz Kağan'ın annesi.
Göğün ve yerin kızları:Oğuz Kağan'ın eşleri.
Gün,Ay,Yıldız;Gök,Dağ,Deniz;Oğuz Kağan'ın çocukları.
Altun Kağan:Oğuz Kağan'ın hükümdarlık ilanından sonra ona bağlılığını bildiren kağan.
Urum Kağan:Oğuz Kağan'a itaat etmeyen ve onunla savaşıp yenilen kağan.
Uruz Bey:Urum Kağan'ın kardeşi.


3)Oğuz Kağan Destanındaki olaylar ve olay örgüsü:

-Ay Kağan'ın bir oğlunun olması.
-Oğuz'un büyüyüp bir yiğit olması.
-Oğuz'un gergedanı öldürmesi.
-Oğuz'un sunguru öldürmesi.
-Oğuz'un gökten inen ışığın arasında gördüğü kızla evlenmesi ve Gün,Ay,Yıldız isimli çocuklarının olmasıç
-Oğuz'un ağaç kovuğunda gördüğü kızla evlenip Gök,Dağ,Deniz isimli çocuklarının olması.
-Oğuz Han'ın hanlığını ilan edip dört bir tarafa elçiler göndermesi.
-Altun Kağan'ın Oğuz Han'a itaat etmesi.
-Urum Kağan'ın Oğuz Han'a itaat etmesi.
-Oğuz Han'ın sefere çıkması ve kurdun ortaya çıkması.
-Kurdun orduya yol göstermesi.
-Oğuz Han'ın savaşı kazanması ve Uruz Bey'in oğlunun saklandığı şehre gitmesi.
-Uruz Bey'in oğlunun Oğuz Han'a itaat etmesi ve Saklap adını alması.
-Oğuz Han'ın idil nehri kıyısına gelmesi ve sal yapan ere Kıpçak adını vermesi.
-Oğuz Han'ın kurdu tekrar görmesi,kurdun orduya gine yol göstermesi.
-Oğuz Han'ın atının dağa kaçması.
-Oğuz Han'ın bir ev görmesi.
-Kurdun kaybolması ile Oğuz Han'ın Çürçed Kağan ile savaşıp onu yenmesi.
-Çosun Bilig'in ganimetler için kağnı yapması ve Kanglı adını alması.
-Oğuz Han'ın Suriye'yi alması.
-Oğuz Han'ın Masar adlı kağanLa savaşması.
-Uluğ Türkün rüya görüp Oğuz Kağan'a anlatması.
-Oğuz Han'ın kurultay çağırması ve devletini evlatlarına paylaştırması.


4)Oğuz Kağan destanındaki temel çatışma ''savaş-barış'' çatışmasıdır.Destanın teması ise ''Oğuz Kağan'ın Türk milletini tek bayrak altında toplamasıdır.''


5)Oğuz Kağan'ın tarihte üstlendiği rölü,2.Göktürk Devletini kuran,Türkleri Çin esaretinden kurtarıp tek bayrak altında toplayan Kutluk Kağan,yine bir cihan imparatorluğu kuran Osman Gazi ve bir imparatopluğun yıkıntılarından bir devlet çıkaran ****** üstlenmiştir.


6)Destanın anlatıcısının amacı bunları anlatmak değildir.Anlatıcı,temayı işlerken döneminin zihniyetini de destanda işler.Çünkü edebi türler oluşturuldukları ya da yazıldıkları dönemden bağımsız değildirler.


7)Destanda anlatıcı,herşeye hakim,herçeyi bilen ''ilahi bakış açısı''na sahiptir.Anlatıcı,olayları ve kişileri anlatırken dile birtakım değerler yükler.Bu değerler anlatıcının tasvisler ve ruh talilleriyle ilgilidir.


8)Oğuz kağan destanda olağanüstü özellikler taşıyan kahraman olduğu için tiptir.

Arkadaşlar verilen tabloya yazdıklarımı boşluklara sırasıyla yazacaksınız;

-Doğruğu andan itibaren olağanüstü özellikler taşıyan,cesur,yiğit,halkı için her şeyi gözee alabilen,halkını bir bayrak altında toplayan bir hükümdardır.

-Oğuz Kağan,destan boyunca ön plandadır.Bu da onun son derece dinamik olduğunu göstermektedir.

-Toy bitince Oğuz Han verdi şu buyruğunu ''Ey benim beğlerim ilimin en budunu! Sizlerin başına ben oldum artık kağan,elimizden düşmesin,ne yayımız ne kalkan! Damgamız olsun bize yol gösteren bir buyan! Alpler olun savaşta bozkurt gibi uluyan!Demir kargılar ile ilimiz olsun orman!Av yellerimiz olsun vahşi at ile kulan.Yurdumuz ırmaklarla denizlerle dolsun.Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun.İlimizin çadırı gök olsun.''

-Sosyal ortam Oğuz Kağan'ın doğumundan itibaren onun üstünde etkili olmuştur.Sosyal ortam ve çevre de ona bazı yükümlülükler yüklenmesine neden olmuştur.

-Oğuz Kağan tarihi bir karakter olmasına rağmen destandaki çizgisiyle bugünkü toplumsal yapıdan çok farklıdır.

-Oğuz Kağan destandaki diğer şahızların kimlik almasında etkilidir.

-Karakterin kendi kişiliğinin farkında olması.

-Toplumsal hayat ve şartları çok değiştiği için gerçek hayatta olağanüstü özelliklere sahip birisini görmek mümkün değildir.


9)Verilen dizelerde,kafiye redif kullanılmış.Birtakım benzetmelerle anlatılmak istenenler ifade edilmek istenmiştir.


10)Verilen dizelerden hareketle ''Oğuz Kağan Destanındaki gerçeklerle ilişkili olmadığı söylenebilir.''


11)Oğuz Kağan Destanı anonim bir metin olduğu için kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldığı için ''sözlü geleneğe'' bağlıdır.


12)Oğuz kağan Destanı sözlü gelenek etrafında kuşaktn kuşağa aktarılan ve daha sonraki yüzyıllarda yazıya çevrilen bir metin olduğu için bir yazarı yoktur.


13)DESTAN ÖZELLİKLERİ
Destanlar, toplum hayatında derin izler bırakan büyük olayların (kuraklık, gttç, düşman istilası, tabiî afetler, savaşlar vb.) o topluluğun hafızasında yoğrula yoğrula şekillenmesi ile oluşur. Halk şairleri, bu önemli olaylanrı manzum olarak terennüm ederler. Bu şekilde meydana gelen destanlar, bazen yüzyıllarca sonra yazıya geçirilir. Aradan geçen zamanda, destanlar, yeni eklemeler yapılması, yeni semboller ve motifler ilavesi suretiyle zenginleşir, hatta bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir. Böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır. Bu durum, destanların değerini azaltmaz.Destanda geçen olaylar, tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile, destan sahibi toplulukların millî mizaçları, anlayışları, tutum ve davranış özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Bazı milletler ise, destanlarında tarihî gerçeklerden fazla uzaklaşmazlar, onlan abartmazlar veya kendi lehlerine değiştirmezler. Türk destanları genellikle bu niteliktedir. Millî mizacımıza uygun olarak net, açık ve yalın ifadelerle dile getirilmiştir. Bu özellikleri ile, tarihî bazı olayların aydınlatılmasına bile yardımcı olurlar.


AsLı iLe Kerem metninin cevapLarı:

1)’’Şehirlerden Isfahan şehrinde Koca Han derler bin han varmış;dağa taşa hükmü yürür,kurda kuşa sözü geçermiş.’’ cümLesi döneminde hükümdarlık sisteminin varlığını göstermektedir.
‘’Öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem,mana alemi mi desem,ne desem!Ak saçlı bir pir yamacına dikilip eyitti.’’ ‘’ Hele iç şunu,pir dolusu,aşk badesi derler buna! ’’ ‘’Meğer bu kahve aşıkLar kavhvesi imiş.Destanlar burada diziliyor,türküler burada yakılıyormuş.’’ Cümleleri döneminin toplumsal yapısında görülen inançları ve aşıklar kahvesi gibi mekanların varlığını göstermektedir.
‘’Kerem der ölüm haktır dünyada / Ahrette karşı gelsin imam hey! ‘’ dizeleri ise döneminin dini hayatına ışık tutmaktadır.

Diğer örnekLer:

a.Siyasi Yapı:
‘’Koca Han’ın,Hrisiyan bir hazinedarı vardı.’’
‘’Bu arada Keşiş’i,kadıyı kandırır.’’

b.Sosyal Yapı:
‘’Rüyasında o ermiş kişi müjde verir.’’
‘’Mirza büyür,okula gider.’’

c.Dini Yapı:
‘’Sultan eğildi,secdeye vardı;İriskin doğruldu,haç çıkardı.’’

2)Verilen cümleler , hikayedeki zamanın belirsiz bir zaman olduğunu göstermektedir.

Diğer örnekler:‘’Ceylan avına çıktıkları birgün…’’
‘’Mirza,şahiniyle ava çıktığı birgün..’’
‘Gel zaman,git zaman…’’
Bu belirsiz zaman ifadeleri,olayların bir zaman diliminde gerçekleştiğini göstermekle birlikte,olay örgüsü ile metnin yapı unsuru olması bakımından ilişkilidir.

3)Kerem ile Aslı hikayesindeki mekanlar şunlardır.
*bahçe,LaLeLi dağı,Zindan,Kars,Okul,Konak,Erciyes,Isfahan,Revan, Pasinler,Aşıklar kahvesi,Erzurum,Sivas,Han,Kayseri,Hasan Kale,Çalılık.

Yukarıdaki mekanların bazıları olayın geçtiği yerler olarak,bazıları ise sadece yer adı olarak geçmektedir.Metindeki mekanlar,olay örgüsü ile ilişkili olduğundan mekanların değiştirilmesi olay örgüsünde değişikliğe yol açar.

4)Kerem’in ruhi değişimlerini gösteren olaylar ve konuşmalar:
‘’Yorgun argın,dünyasından geçti,öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem,mana alemi mi desem,ne desem! Ak saçlı bir pir yamacına dikilip eyitti:
‘’Be hey gafil! Şu ceylan kuzusundan ne aldın da veremiyorsun?Bu dünyada daha ne ahular var!Uyan gaflet uykusundan ,uyan da bir bak! ‘’

Kerem’deki bu ruhi değişiklikler,olay örgüsünün bir parçası olması yönüyle ilişkilidir.Bu ruhi değişiklikler,Kerem’in hikayedeki kişisel gelişim ve değişimlerini göstermekte ve onun hikayedeki rolünü tamamlayan,bu doğrultuda oluşturulan bir işleve sahiptir.


5)Metindeki temel çatışma ‘’iyi-kötü;kavuşmak-ayrılmak’’ çatışmasıdır.Metnin teması ise ‘’aşk’’ tır.Tema,etindeki temel çatışmanın en kısa ifadesidir.


6)
a)Verilen ifadeler anlatıcının rivayetlere bağlı kalarak olaylardan haberdar,olaylara hakim,kahramanların ruhi özelliklerini ve değişimlerini bilen, ‘’ilahi bakış açısı’’na sahip olduğunu göstermektedir.
b)Verilen ifadeler ve metindeki manzum parçaLar,metnin oluştuğu çevrenin ‘’halk’’ olduğunu,böyLeLikLe de ‘’sözlü gelenek’’ e bağLı olduğunu göstermektedir.


7) Muradına Eren Kız:
—Masaldaki kahramanlar tip özelliği gösteren, olağanüstü olaylar yaşayan ve davranışlar sergileyen kişilerdir.
—Masaldaki mekânlar, döneminin özelliklerini yansıtmaktadır. Yine masalda belirsiz zaman ifadeleri söz konusudur.
—iyi, kötü’’ çatışması üzerine kurulu masal, olumlu bir biçimde sonuçlanmaktadır. Masalda anlatıcı ‘’ilahi bakış açısına ‘’ sahiptir.
—Masal Sözlü geleneğe uygun olarak yazılmıştır.

Kerem İle Aslı:
— Hikayedeki kahramanlar tip özelliği gösteren, olağanüstü olaylar yaşayan ve davranışlar sergileyen kişilerdir.
— Hikayedeki mekanlar dönemindeki özellikleri yansıtmaktadır.Yine hikayede belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.
— İyi-kötü,kavuşmak-ayrılık’’ çatışması üzerine kurulu hikaye,olumsuz bir biçimde sonuçlandırmaktadır.Hikayede anlatıcı,ilahi bakış açısına sahiptir.
Bu unsurlar dışında masalda ve hikayede halk söyLeyişlerine yer verilmiştir.Aralarındaki en büyük farklılık ise metinlerden birinin edebi tür olarak ‘’masal’’, diğerinin ise ‘’hikaye’’ olmasıdır.

8)Verilen cümlelerde doğal dilden farklı,birtakım benzetmelerin kullanıldığı bir dil kullanılmıştır.Ayrıca cümlelerde halk söyleyişlerine ve kalıplaşmış ifadelere yer verilmiştir.


9)Verilen ifadeler yan anlam değeri bakından zengindir.Metnin teması olan ‘’aşk’’ ve bu tema etrafında gelişen olay örgüsüyle,metindeki diğer ifadelere anlam bakımından bağlı olduğu için ilişkilidir.
İfadelerde Aslı,güzellik yönünden bir ahuya benzetilmiştir.Kerem rüyasında gördüğü kızın,kendisiyle karşılaşmasında ona hayalinin gerçek olduğu için ‘’Aslı’’ adını vermiştir.Yine son ifadede Kerem’in gerçek aşık olduğu,aşkın sırrına erdiği ifade edilmiştir.

10)Kerem ve Aslı,hikayelerinde görülen,belirli davranışlar sergileyen,zihniyeti ve çevreyi temsil eden,benzerleri başka hikayelerde de bulunan ‘’tip’’lerdir.

(TabLonun CevapLarı)
Birinci boşluğa:Aşkı için her şeyi göze alan,gerçek aşık tipleridir.

İkinci boşluğa:Ana kahramanlar oldukları için hareketlilerdir.

Üçüncü boşluğa:Hikayenin olay örgüsü onlar etrafında geliştiği için hikayenin her bölümü.

Dördüncü boşluğa:Çevre her iki tipin hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur.

Beşinci boşluğa:Günümüzdeki toplumsal yapılardan farklıdır.

Altıncı boşluğa:Kerem,Aslı ve ailesi;Alı ise Kerem üzerinde etkilidir.

Yedinci boşluğa:Tipler,’’aşık’’ olarak kendi kişiliklerinin farkındadır.

Sekizinci boşluğa:Gerçek hayatta bu tipler gibi davranan ve olağanüstü özellikler taşıyan birileri olamaz.


11)
HALK HİKAYESİ

Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Halk hikayelerinde de bu anlatım ananesi devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

A-) Tarihi bir vakanın olması şart değildir.

B-) Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

C-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.

D-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.
avatar
~.Tsi Sgili.~
Admin

Mesaj Sayısı : 136
Rep gucu : 299
Kayıt tarihi : 07/04/10
Yaş : 24

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz